ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch thực hiện tháng an toàn lao động

BCH công đoàn gửi đến quý thầy cô CB-GV-NV nhà trường đọc và thực hiện kế hoạch tháng an toàn lao động.

Thời gian thực hiện: 1/5/2020 đến 31/5/2020.

Trân trọng!