ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

Thông báo: BCH xin thông báo quí CB.GV,CNV đọc và  thực hiện kế hoạch kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/05/1890 - 19/05/2020)

Quí Thầy Cô cần hỗ trợ xin gặp Thầy Tướng.

Trân trọng!