ĐĂNG NHẬP
KẾT QUẢ SỐ LƯỢT THI TN CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG COVID19 TRÊN MẠNG XH VCNet. TUẦN 5

Qúy Thầy Cô, Anh Chị Em xem có gì sai sót xin báo cho thầy Tướng.

Có một số lớp Tuần 5 Học sinh chưa làm, xin Thầy Cô GVCN nhắc nhở giúp để sang Tuần 6 các em làm đầy đủ.

Xin trân trọng!