ĐĂNG NHẬP
Thông báo : Tập huấn cán bộ Công Đoàn cụm 9

Theo kế hoạch chung của Công Đoàn Ngành và kế hoạch Công Đoàn cụm 9 các đ/c trong BCH Công Đoàn và Tổ trưởng Công Đoàn sẽ tập huấn nghiệp vụ công tác Công Đoàn.

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 16/1/2019

Địa điểm : Hội trường trường THPT Linh Trung- Số 5 - đường số 16- phường Linh Trung- Quận Thủ Đức.

Vì tính chất quan trọng của buổi tập huấn mong các đ/c sắp xếp và tham dự đầy đủ đúng thành phần.