ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO:

Thông báo: Trân trọng kính mời tất cả Công đoàn viên đã tham dự lớp nhận thức về Đảng, sắp xếp công việc đến dự Lễ kết nạp Đảng viên mới (Cô Vũ Thị Trâm)

Thời gian: Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 11/11/2022.

Địa điểm: Tại  phòng Truyền thống

Trân trọng!

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.