ĐĂNG NHẬP
Thông báo: Kiểm tra vệ sinh phòng Hội Đồng

Thông báo: Công đoàn xin thông báo yêu cầu toàn thể quí Thầy Cô  thu gọn tất cả mọi thứ đồ dùng cá nhân của mình ở khu vực phòng Hội đồng (trên mặt bàn, dưới gầm bàn, trên mặt tủ đựng hồ sơ cá nhân...) để vào trong tủ riêng của mình  trước 16h40 chiều nay (18/05/2020). Sau giờ này Thầy Tướng và bộ phận lao công sẽ đi kiểm tra nếu chưa dọn sẽ ghi lại đánh dấu và trừ vào điểm thi đua cá nhân và của tổ.  

Trân trọng!