ĐĂNG NHẬP
Thông báo các vận động viên chạy tiếp sức

Kính gửi các vận động viên: T.Hòa, anh Tâm (bv), t.Quang, t.Thảo, t.Phúc, c.Nguyệt, c.Khanh, c.Quyên, c.Mai, c.Thơm đúng 3h chiều nay có mặt nhà thi đấu để tập luyện. Xin cảm ơn.