ĐĂNG NHẬP
Thông báo đánh giá thi đua năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 trong ngày 1/7/2020 rất mong quý thầy cô lưu ý:

1. TTCM và TTVP họp tổ để đánh giá thi đua tại tổ trước khi họp xét thi đua toàn trường ( dự kiến 1/7/2020)

2. KTCN các khối lớp triển khai họp xét thi đua của GVCN trong khối.

3. Bộ phận giám thị tổng hợp ngày giờ công đăng thông báo trước 26/6/2020.

4. Bộ phận học vụ đăng toàn bộ những sai sót trong sổ đầu bài, hồ sơ.... trước 27/6/2020.

5. Bộ phận C3 thống kê những sai sót trong quá trình thực hiện điểm số trước 26/6/2020, đồng thời thống kê điểm số TBKT và TBM HKII và cuối năm để xét thi đua cuối năm.