ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến quý thầy cô đăng ký chiến sĩ thi đua năm học 2019-2020

Quý thầy cô đăng ký chiến sỹ thi đua các cấp sẽ đăng ký tên đề tài hoặc tên sáng kiến cho cô Vân Nam để hoàn tất đăng ký thi đua trong năm học 2019-2020.

Thời hạn : Nhận trước 17/10/2019.

Rất mong quý thầy cô đúng hạn.

Lưu ý: quý thầy cô tham khảo thêm công văn hướng dẫn công nhận hồ sơ sáng kiến năm học 2019-2020 để làm sáng kiến cho đúng.