ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO DỰ BUỔI GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Xin kính mời toàn thể Cán Bộ, Giáo Viên, Nhân Viên nhà trường 7 giờ sáng thứ 2 ngày 18/11/2019 có mặt tại trường để dự buổi gặp mặt truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trang phục theo quy định như các buổi lễ.

Xin trân trọng thông báo.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN