ĐĂNG NHẬP
Thông báo hướng dẫn đánh giá quý II/ 2020

- Quý thầy cô thực hiện đánh giá quý 2 chú ý một số lưu ý sau:

+ Thực hiện các biểu mẫu ( Tự đánh giá, đồng nghiệp đánh giá)

+ TTCM gửi biên bản họp và bản tổng hợp kết quả đánh gía gửi về Cô Vân Nam chậm nhất 22/6/2020,