ĐĂNG NHẬP
Thông báo khám sức khỏe năm học 2020 - 2021

BCH Công Đoàn thông báo đến toán thể CB,GV,NV trong nhà trường lịch khám sức khỏe năm học 2020-2021 như sau:

+ Khám lần 1 ( Lấy mẫu máu)

Thời gian : 7 g - 9 g ngày 2/12/2020

Địa điểm : Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Lưu ý : Để có kết quả xét nghiệm chuẩn xác quý thầy cô không nên ăn sáng trước khi lấy mẫu máu

+ Khám lần 2 : ( Khám tổng quát)

Thời gian: 7 g30 đến 15 g ngày 9/12/2020

Địa điểm : Trường THPT Nguyễn Văn Tăng.

Trân trọng thông báo!