ĐĂNG NHẬP
Thông báo khẩn đến giáo viên, nhân viên

Thực hiện công văn số 2308 của Sở nội vụ , công văn số 2117 của phòng Tổ chức Sở giáo dục và đào tạo và thực hiện theo chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường mỗi Tổ chuyên môn phải đăng ký danh sách tham gia học nâng cao trình độ tin học và Anh văn ít nhất 60% danh sách của Tổ, 40 % còn lại sẽ tiếp tục học vào năm 2020.

Lưu ý : Do công văn gấp nên hạn cuối đăng ký 11 giờ ngày 29/6/2019 cho cô Thi.

 Tổ trưởng chuyên môn gửi đăng ký bằng biểu mẫu trong công văn 2308 của Sở Nội vụ.

Tổ nào không hoàn thành chỉ tiêu 60% sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì tính chất quan trọng của văn bản và vì quyền và nghĩa vụ của GV, NV mong quý thầy cô thực hiện nghiêm túc.

BCH