ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch học nhảy Cha cha cha

Do nhu cầu và nguyện vọng đăng ký của giáo viên nhân viên, nhà trường đã hợp đồng với cô giáo dạy nhảy Cha cha cha trực tiếp cho quý thầy cô với lịch cụ thể :

Thứ 3, thứ 5 : từ 18 giờ đến 19 giờ 30.

Chủ nhật : 16 giờ đến 18 giờ.

Đây là hoạt động chủ điểm trong hè cũng như trong năm học 2019-2020 của Công Đoàn nên mong quý thầy cô tham gia đày đủ. Công Đoàn sẽ thực hiện theo dõi và điểm danh cụ thể. Các tổ trưởng Công Đoàn cần vận động Công Đoàn viên tham gia nhiều hơn. Mong tổ Văn phòng , Anh văn, Sinh, Lý, Công dân  tham gia sôi nổi hơn nữa.