ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch khám sức khỏe CB,GV,NV năm học 2021-2022

BCH Công Đoàn thông báo đến toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường lịch khám sức khỏe năm học 2021-2022 như sau:

+ Khám lần 1 ( Lấy mẫu máu)

Thời gian: 7g - 9g ngày 1/3/2022

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Lưu ý: Để có kết quả xét nghiệm chuẩn xác quý Thầy cô không nên ăn sáng trước khi lấy mẫu máu.

+ Khám lần 2: ( Khám tổng quát)

Thới gian : 7g 30 đến 12g ngày 9/3/2022

Địa điểm : Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Trân trọng thông báo !