ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch tập nhảy Chachacha

Ngày thứ 1 ráp bài vẫn còn nhiều vị trí còn thiếu và yếu nên BCH Công Đoàn nhắc nhở quý thầy cô cố gắng tập luyện để hoàn thiện bài đồng diễn. Qua đây BCH Công Đoàn tiếp tục lên lịch tập cụ thể như sau:

Buổi 1 : 17 giờ - thứ 3 - ngày 27/8/2019.

Buổi 2 : 17 giờ 45 - thứ 5- ngày 29/8/2019.

Buổi 3: 16 giờ - thứ 7- ngày 31/8/2019.

Tập trung,xếp đội hình và điểm danh: Cô Duyên

Chịu trách nhiệm về bài tập: Thầy Vui 

Đây là hoạt động Công Đoàn đăng ký với Chi bộ và nhà trường các hoạt động trong hè. Rất mong quý thầy cô giúp Công Đoàn hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 7.