ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch thi đấu Hội thao cấp Ngành

Quý thầy cô theo dõi và thực hiện. Giao cho Đ/c Duyên- UVBCH Công Đoàn- phụ trách phong trào dẫn Đoàn thi đấu và thực hiện công tác điểm danh.