ĐĂNG NHẬP
Thông báo luyện tập hội thao cụm

Các công đoàn viên sắp xếp thời gian tham gia luyện tập vào các buổi chiều trong tuần. Việc tham gia sẽ được tổ thể dục ghi nhận. Kính mong các công đoàn viên tham gia luyện tập để có kết quả cao. Xin trân trọng cảm ơn.