ĐĂNG NHẬP
Thông báo nhắc nhở khám bệnh năm 2019

BCH Công Đoàn thông báo : Ngày 4/5/2019 là hạn cuối khám bệnh định kỳ cho cán bộ công chức, viên chức năm 2019 tại bệnh viện quận Thủ Đức. BCH Công Đoàn nhắc nhở quý thầy cô chưa khám thì sắp xếp thời gian để khám . Sau thời gian trên mà quý thầy cô chưa tiến hành khám thì hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng cám ơn