ĐĂNG NHẬP
Thông báo tham dự lớp đồi tượng Đảng năm 2019- đợt 1

Theo thông báo số 11/TB-TTBDCT của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 9 về việc mở lớp đối tượng Đảng khóa III năm 2019 cụ thể lịch học như sau:

+ Thời gian : Học từ ngày 4/9/2019 đến 25/9/2019 . Tuần học 2 ngày : Thứ 4 và thứ 6 ( học cả ngày )

+ Địa điểm : Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 9.

Ghi chú: Vì thời gian học trùng với thời gian dạy Cấp ủy chọn Công đoàn viên đi học đợt 1 ( danh sách đính kèm). Công Đoàn viên có tên trong danh sách sẽ báo cáo tổ trưởng chuyên môn để đảm bảo hoạt động dạy tại trường tránh trường hợp trống tiết. ( Nếu có ý kiến cần trao đổi báo gấp cho cô Vân Nam trước ngày 30/8/2019)