ĐĂNG NHẬP
Thông báo tổng dợt bài đồng diễn nhảy Chachacha

Mời quý thầy cô tham gia nhảy Chachacha đồng diễn trong Lễ khai giảng có mặt tại trường lúc 16 giờ 30 phút ngày 4/9/2019 .Trân trọng cám ơn