ĐĂNG NHẬP
Thông báo về kéo co và cầu lông ngành

Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018, trường chúng ta sẽ tham gia 2 môn:

- Kéo co bắt đầu lúc 6h, trường tham gia ở trận thứ 6.

- Cầu lông bắt đầu lúc 14h, trường đánh trận thứ 2.

Vậy BCH công Đoàn thông báo đến các vận động viên và các cổ động viên tham gia cho đúng giờ. Xin cảm ơn.