ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc đi du lịch Phan Thiết.

- Quý thầy cô vui lòng đúng 5h30p ngày 23/05 có mặt  tại trường để điểm danh và tập trung.

- Quý thầy cô xem danh sách chia xe và phòng của mình. Nếu có sai xót gì vui lòng báo cho cô Duyên.