ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG.

Trân trọng kính mời toàn thể Công đoàn viên ưu tú đã tham dự lớp nhận thức về Đảng, sắp xếp thời gian, công việc đến dự Lễ kết nạp Đảng viên mới (Cô Phạm Thị Giang)

Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều thứ Tư ngày 23/11/2022.

Địa điểm: Tại phòng Truyền thống nhà trường.

Trân trọng!