ĐĂNG NHẬP
THƯ MỜI

Mời các đ/c trong Ban chấp hành Công Đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng Công Đoàn họp định kỳ vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 9/9/2019 tại phòng truyền thống để thống nhất thực hiện các nội dung sau :

1. Chuẩn bị cho Tết trung thu và khen thưởng con cán bộ, giáo viên nhân viên có thành tích cao trong học tập.

2. Hướng dẫn Hội nghị cán bộ công chức viên chức cấp Tổ.

3. Phân công lập kế hoạch các hoạt động Công Đoàn năm học 2019-2020.

Rất mong các đồng chí dự họp đầy đủ và đúng giờ. Trân trọng cám ơn/./