ĐĂNG NHẬP
Thư mời họp

Mời quý thầy cô trong BCH Công Đoàn, Đại diện Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng Công đoàn họp vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14/10/2020.

Vì tính chất quan trọng mong quý thầy cô dự họp đầy đủ và đúng thành phần. Trân trọng !