ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Thay mặt BCH Công đoàn xin thông tin đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường, ông Trần Lảm là phụ thân của cô Thanh Lan (AV) đã từ trần vào lúc 13h05 phút ngày 11/10/2021 hưởng thọ 69 tuổi. Lễ động quan vào lúc 8h00 ngày 14/10/2021 tại quê nhà Long Khánh. Xin thông tin đến quý thầy cô được biết và gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến gia đình cô Thanh Lan. Trân trọng!