ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Tin buồn: ba chồng cô Lê Thị Lan (văn) đã từ trần vào sáng ngày 26/8/2022, liệm lúc17h00 ngày 26/8/2022; linh cữu hoàn tại Địa chỉ số 138 đường Lưu Hữu Phước, Phường Long Tân, TP. Bà Rịa. Lễ động quan lúc 8h00 ngày 28/8/2022 (Chủ nhật) an táng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Thay mặt BCH công đoàn xin thông tin để các tổ CĐ được biết và chia buồn cùng gia đình cô Lan. Trân trọng!