ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Tin buồn: Thay mặt BCH công đoàn xin thông tin đến các tổ công đoàn mẹ của cô Giang (Toán) bà Đặng Thị Hân đã từ trần vào ngày 22/01/2023. Hưởng thọ 83 tuổi. Linh Cửu sẽ an táng vào lúc 8h15 sáng ngày 25/01/2023 tại quê nhà ở Hải Phòng. Kính thông tin để các tổ công đoàn được biết và gửi lời chia buồn đến gia đình cô Giang. Trân trọng!