ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Tin buồn! Thay mặt BCH công đoàn thành kính phân ưu cùng gia quyến cô Tâm và xin thông tin đến toàn thể CB-GV-NV nhà trường mẹ chồng của cô Nguyễn Thị Thanh Tâm (CD) bà Cao Thị Thu Tuyết đã từ trần vào 13h30 ngày 29 tháng 5 năm 2021. Hưởng thọ 86 tuổi. Lễ động quan vào lúc 15h30 ngày 1/6/2021 tại quê nhà ở Quảng Ngãi. BCH công đoàn thông tin đến các tổ công đoàn thăm hỏi và  chia buồn đến gia đình cô Tâm. Trân trọng!