ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Thay mặt BCH công đoàn xin thông tin đến quý thầy cô CB-GV-NV nhà trường: 

      Ba của cô Chu Thị Năm (tổ Sinh-CN) ông Chu Đức Tá đã từ trần vào ngày 3/11/2022. Hưởng thọ 76 tuổi. Linh Cửu sẽ an táng tại quê nhà.

      Kính thông tin để quý thầy cô được biết và gửi lời chia buồn đến gia đình cô Chu Năm.

 Trân trọng.