ĐĂNG NHẬP
Tin buồn!

Tin buồn: Thay mặt BCH công đoàn xin thông tin đến tập thể CB-GV-NV nhà trường ba của thầy Nguyễn Đình Phước (tổ Hoá) ông Nguyễn Đình Tấn đã từ trần vào ngày 13/4/2023. Hưởng thọ 67 tuổi. Lễ động quan vào lúc 14h00 ngày 16/4/2023 tại Long Khánh. Kính thông tin đến tất cả công đoàn viên được biết và gửi lời chia buồn đến gia đình thầy Phước. Trân trọng!