ĐĂNG NHẬP
v/v danh sách nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh (dự kiến)

       BCH Công đoàn gửi đến quý thầy cô danh sách con CB-GV-CNV đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020. Quý thầy cô vui lòng gửi bổ sung hoặc điều chỉnh sai sót  về cho BCH công đoàn (cô Kim Trang).

Hạn chót điều chỉnh: 23/09/2020

Trân trọng!