ĐĂNG NHẬP
v/v nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kính gửi quý thầy cô CB-GV-NV nhà trường!

     Quý thầy cô có con em nhận giấy khen trong năm học vừa qua (NH 2020-2021) vui lòng chụp hình giấy khen và gửi về cho cô Kim Trang tổng hợp và lập danh sách.

     Hạn chót: 17/9/2021

      Trân trọng!