ĐĂNG NHẬP
v/v nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh

Kính gửi quý thầy cô CB-GV-NV nhà trường!

     Quý thầy cô có con em nhận giấy khen trong năm học vừa qua (NH 2019-2020) vui lòng photo, ghi họ tên Phụ huynh phía sau giấy khen và gửi về Ban nữ công tổng hợp.

     Hạn chót: 30/8/2020

     Quý thầy cô gửi trực tiếp cho cô Kim Trang.  

      Trân trọng!