ĐĂNG NHẬP
v/v Tham gia trại hè Thanh Đa

Kính gửi quý thầy cô kế hoạch tổ chức Trại hè Thanh đa của Công đoàn ngành giáo dục!

1. Thời gian tham gia trại hè:

Đợt 1: từ 27/7 đến 30/7/2020 (đợt 2 – theo LĐLĐ Thành phố phân bổ).

  2. Địa điểm: Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa

(Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh).

3. Đối tượng và tiêu chuẩn tham dự: 

- Các cháu là học sinh ngoan, học giỏi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Trường hợp chưa có kết quả học tập của năm học 2019- 2020, các đơn vị căn cứ vào thành tích học tập của học kỳ I, năm học 2019 - 2020 để giới thiệu và xét duyệt (Ưu tiên các cháu chưa được tham gia Trại hè Thanh Đa).

- Tuổi từ 10 đến 15 tuổi (sinh từ năm 2005 đến 2010).

4. Kinh phí tham gia Trại hè

Kinh phí tham gia trại hè Thanh Đa năm 2020 là 1.300.000 đồng/cháu/đợt trại (Một triệu ba trăm ngàn đồng).

Quý thầy cô có nhu cầu đăng ký trực tiếp cho cô Kim Trang từ nay đến hết ngày 17/7/2020 để tổng hợp và gửi danh sách về văn phòng Công đoàn giáo dục.

Trân trọng!