ĐĂNG NHẬP
BẢNG CAM KẾT KỲ THI NGHIÊM TÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường xin gửi bản cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc HK1 năm học 2022 - 2023

Quý thầy cô in ra 1 lớp/ 1 bản, cho tất cả học sinh ký và làm theo hướng dẫn.

Hạn chót gửi về Đoàn trường: trước 9h00 sáng thứ 6 tuần này ngày 23 tháng 12 năm 2022

Trân trọng.