ĐĂNG NHẬP
ĐĂNG KÝ HỌC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Kính gửi, Quý GVCN

Đoàn trường đã cho bí thư lớp dò soát sổ đoàn của lớp mình và nắm tình hình số lượng đoàn viên của lớp

Nay, được sự cho phép của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin triển khai Đăng ký lớp đối tượng Đoàn đợt 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

- Đăng ký theo link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi6Tan6v03BUjDQUPC2NqWtVkb3Ica_583hHQbbgayJm_HMg/viewform

- Thời hạn tới ngày 23/02/2022

- Lịch học sẽ thông báo sau.

Mọi thắc mắc liên hệ Đoàn trường. Trân trọng.