ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH CÁC THÍ SINH VÀO CHUNG KẾT NÉT ĐẸP HỌC ĐƯỜNG 2021

Kính gửi GVCN,

Sau vòng sơ loại chiều nay, BGK đã chọn ra TOP 10 cặp thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết Nét Đẹp Học Đường năm 2021:

1. 10A2 Phúc Thảo - Quốc Trung

2. 11A5 Bảo Trâm - Minh Phương

3. 12A1 Anh Thư - Ngọc Chính

4. 12A2 Hoài Thương - Minh Nhật

5. 12A5 Minh Trang - Duy Khang

6. 12A6 Hoàng Anh - Châu Tuấn

7. 12A6 Hồng Thắm - Thành An

8. 12A7 Hùng Vĩ - Trần Mận

9. 11A3 Thảo Hiền - Tiến Triển

10. 10A5 Bảo Châu - Mai Huy

Các thí sinh sẽ họp vòng tiếp theo vào giờ ra chơi sáng mai tại Văn Phòng Đoàn Trường.

Trân trọng