ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH GV THAM GIA HĐNK TẠI ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SIU NĂM 2021

kính gửi quý GV có tên trong danh sách,

Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, xin gửi quý thầy cô danh sách GV tham gia HĐNK tại trường Đại học quốc tế SIU năm 2021

Thời gian tập trung 12h30 thứ bảy ngày 27 tháng 03 năm 2021

Địa điểm tập trung: Tại sãnh sân khấu nhà trường

Xe của trường ĐH SIU đến đưa rước Học sinh

Trân trọng.