ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH TẬP LUYỆN VĂN NGHỆ NGÀNH NĂM 2021

kính gửi quý GVCN,

Đoàn trường xin gửi danh sách học sinh tập luyện văn nghệ ngành năm 2021. 

Thời gian tập luyện: (các lớp tự chủ động để lên lịch tập phù hợp)

- Ra về các ngày trong tuần 16h35 tập trung tại sảnh sân khấu và Hội trường

- Thứ bảy và chủ nhật

Kính mong quý GVCN nhắc nhở các em tham gia tập luyện nghiêm túc.

Trân trọng.