ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 - 2023

Kính gửi Quý GVCN

Đoàn trường xin gửi danh sách các em có tên được chỉ định tham dự Đại hội Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng Nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Thời gian: sáng 7h00 thứ bảy  ngày 29/10/2022

Địa điểm: Hội trường nhà trường

Trang phục: Đồng phục sơ mi nhà trường hoặc áo đoàn thanh niên, mang giày bata

Kính nhờ quý GVCN thông tin và dặn dò học sinh tham dự đầy đủ. Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường. Trân trọng.