ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2020

Kính gửi quý GVCN,

Được sự đồng ý của BLĐ nhà trường, Đoàn trường xin gửi danh sách chính thức học sinh tham gia Đại hội Đoàn trường Nhiệm kỳ 2019 - 2020. Do có Thành Đoàn về dự nên có một số thay đổi như sau:

1. Thời gian: 7h15 sáng thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019.

2. Tại Hội trường

3. Trang phục: Áo đoàn thanh niên (nếu có), quần (váy) Sẫm màu

Nữ Áo dài, mang huy hiệu đoàn

Nam sơ mi nhà trường, đeo huy hiệu đoàn.

Mang giày bata

Vì tính chất quan trọng, nên mong quý GVCN giúp đỡ và Hỗ trợ.

Trân trọng.