ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2021

Kính gửi GVCN,

Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng xin gửi danh sách các em học sinh tham dự Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 - 2021, với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tập trung: 12h50 chiều thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường nhà trường

3. Trang phục: Nữ áo dài, Nam sơ mi trường, mang giày bata (búp bê)

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, kính mong quý GVCN nhắc nhờ các em tham gia đầy đủ trong suốt thời gian đại hội.

Trân trọng.