ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH VÒNG BÁN KẾT HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC LẦN 1 NĂM 2019

Kính gửi quý GVCN,

Sau vòng thi sơ loại vào chiều thứ tư ngày 04 tháng 09 năm 2019, Đoàn trường thông báo danh sách các thí sinh vào vòng bán kết Hội thi Cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2019.

Vòng thí bán kết: Các thí sinh sẽ bốc thăm 1 chủ đề và thuyết trình trong vòng 5 phút và BGK sẽ đặt câu hỏi trong vòng 5 phút.

Thời gian bốc thăm: Tiết 5 ngày mai 06 tháng 09 năm 2019 tại Văn phòng Đoàn trường.

Trân trọng.