ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC NĂM 2019

Kính gửi, GVCN

Sau vòng thi bán kết - Thuyết trình sáng nay, BTC đã chọn ra 09 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Thời gian họp thí sinh chung kết: 08h45 sáng thứ 2 ngày 16 tháng 09 năm 2019

Tại VP Đoàn 

Trân trọng.