ĐĂNG NHẬP
ĐIỂM THI ĐUA ĐOÀN THÁNG 03 NĂM 2019

Kính gửi, Quý GVCN

Sau khi chuyển giao TLTN nên việc tổng hợp thi đua điểm có sự chậm trễ, mong quý GVCN thông cảm.

Tháng 03 vừa rồi, có 3 hoạt động sau: Hát múa nhạc cách mạng và nhảy flashmob (Lựa chọn), Nét đẹp học đường (Bắt buộc)

Đoàn trường dựa theo tiêu chí chấm điểm đầu năm học để cộng và trừ thi đua đoàn cho các lớp, các giải khuyến khích và giải phụ sẽ được cộng 1 điểm. Các lớp nào tham gia 3 hoạt động sẽ được cộng 1 điểm khuyến khích.

Quý GVCN xem qua và có ý kiến thì xin liên hệ cho Thầy Thời - TLTN để giải quyết. Điểm Đoàn Tháng 4 sẽ đăng trong tuần này.

Từ ngày đăng thông báo đến 11h00 thứ 6 ngày 26 tháng 4 năm 2019, mọi khuyến nại sẽ không chấp nhận.

Trân trọng