ĐĂNG NHẬP
ĐIỂM THI ĐUA ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2019

KÍNH GỬI, QUÝ THẦY CÔ GVCN,

Đoàn trường gửi điểm thi đua hoạt động Đoàn tháng 4 năm 2019. Quý thầy cô xem qua và có ý kiến xin liên hệ cho Đoàn trường. 

Nhờ Thầy Phúc giám thị nhập vào điểm thi đua Đoàn tháng 4 cho Đoàn trường.

Trân trọng.