ĐĂNG NHẬP
GÓP Ý THANG ĐIỂM THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020

Kính gửi các khối trưởng và GVCN,

Theo sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường. Nay, Đoàn trường xin gửi thang điểm thi đua năm học 2019 - 2020, quý Thầy cô hãy góp ý và bổ sung thêm cho thang điểm để hoàn thiện hơn và áp dụng vào năm học mới.

Thời gian hạn cuối: 11h00 thứ năm ngày 15 tháng 08 năm 2019

Sau khi hết thời gian, Đoàn trường sẽ đăng thang điểm chính thức cho năm học 2019 - 2020. Mọi thắc mắc hoặc ý kiến khác sẽ không giải quyết. 

Xin nhờ 3 khối trưởng, tổng hợp ý kiến của các GVCN và gửi về cho Đoàn trường (Thầy Thời - TLTN)

Trân trọng