ĐĂNG NHẬP
GỬI GVCN, GVBM, GIÁM THỊ ;LỚP 12A3, 11A5, 12A4,12A6.DANH SÁCH HỌC SINH ĐI NHẬN HỌC BỔNG.

HỘI KHUYẾN HỌC  : 12A4 ; NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

                                     12A6 : ĐÀO THỊ HẠNH.

CỦA QUẬN ĐOÀN :   12A3 : NGUYỄN DUY TÂN.

                                   11A5 : DƯƠNG NGỌC SƠN HẢI.

NHỮNG BẠN NÀY HIỆN ĐÃ CÓ THƯ MỜI. ĐỀ NGHỊ CÁC BAN SÁNG NAY  7H30 CÓ MẶT VỀ TRƯỜNG TRẦN QUỐC TOẢN ĐỂ NHẬN HỌC BỔNG. KÍNH MONG GVCN, GVBM, , GT TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC EM. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.